HOME > 커뮤니티 > 공지사항   

 
작성일 : 22-12-28 11:28
노인맞춤돌봄서비스사업 담당(생활지원사) 채용공고 최종 결과 안내
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,340  
- 2023년 노인맞춤돌봄서비스사업 담당(생활지원사) 채용 공고 최종 결과 안내 -

좋은이웃재가노인통합지원센터 공고 제2022-08호와 관련하여 최종 합격자를 아래와 같이 공고 합니다.

1. 최종 합격인원 : 55명
2. 서류전형  합 격 자 : 김*희(9988), 김*미(3290), 김*혜(0192) , 김*화(4478), 백*조(3457), 이*남(1362),
                                정*희(8734), 권*희(6749), 김*선(3490), 김*순(4932), 김*숙(9014), 김*현(1328),
                                김*선(8909), 김*화(1205), 김*순(1124), 김*심(4936), 김*미(3991), 김*순(6506),
                                문*순(3850), 박*열(3754), 박*경(3438), 박*아(4180), 박*희(8702), 박*숙(4644),
                                박*영(8405), 박*실(6649), 백*윤(3212), 서*수(7512), 손*희(0939), 손*향(4333),
                                안*숙(3985), 양*미(5954), 유*숙(2728), 윤*희(8830), 이*겸(0039), 이*자(7963),
                                이*화(2871), 이*희(1103), 이*희(5749), 이*이(4149), 이*숙(4775), 장*라(4557),
                                장*숙(6524), 장*현(9209), 전*례(9295), 정*자(3912), 조*민(4527), 진*미(1783),
                                진*임(5655), 진*심(7056), 최*애(8373), 하*옥(9758), 한*순(0140), 한*경(2218),
                                황*애(3663)
3. 합 격 자      통 보 : 개별연락

 
   
 

52명
167명
340,641명