HOME > 커뮤니티 > 좋은이웃 사진   

 
작성일 : 20-04-29 18:02
설맞이 쌀, 라면 전달식-포항공원묘원(극동방송을 통한)
 글쓴이 : 관리자
조회 : 1,467  
   https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=pohangfebc&logNo=22178385… [561]

2020년 1월 23일
설맞이 어르신들께 포항공원묘원에서 쌀과 라면을 후원해 주셨습니다~
감사합니다~~^^


https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=pohangfebc&logNo=221783851112&proxyReferer=https:%2F%2Fblog.naver.com%2Fpohangfebc%2F221783851112


 
   
 

43명
112명
336,675명